Shekou Ferry Schedules

 * Shekou to/from the Hong Kong International Airport

 * Shekou to/from Hong Kong Central

 * Shekou to/from Macau

 * Shekou to/from Zhuhai

 

General Info: Getting to the New Shekou Ferry Terminal (a.k.a. Shekou Cruise Center)

 

Guide: NEW Shekou Ferry Terminal [HOW-TO GUIDE]

 

Tour: New Shenzhen Bay Boat Tours Departing from the Shekou Cruise Center

 

Related: 

Advertisement